Forskningsprojekt: Værdibaseret neurorehabilitering

En hjerneskade er noget, som er enormt svært at håndtere både for personen, som får den, men også for de pårørende. Værdibaseret neurorehabilitering er et forskningsprojekt, som skal kunne hjælpe personer med følger fra en hjerneskade på en måde, som er tilrettelagt præcis til den enkelte patients behov. Læs videre her for at finde ud af mere om dette projekt.

Behandling tilrettelagt efter patientens behov

Når man efter en ulykke eller sygdom ender med en hjerneskade, er det noget, der har en enormt stor indflydelse på livskvalitet og generel sundhed. Det er derfor noget, som kan være rimelig komplekst at skulle behandle. Ved Neurorehabilitering skal der lægges stor vægt på de enkelte patienters behov, og det er også ud fra disse, at den konkrete behandling skal tilrettelægges.

Ved dette projekt kigges der på, hvad der for den enkelte patient har den største værdi, når de skal i neurorehabilitering. Det betyder altså, at der lægges stor vægt på, hvad der vil være mest effektivt for patienten samt hvad der har mest værdi for personen.

Dette undersøges i projektet

Forskningsprojektet omkring værdibaseret neurorehabilitering er noget, som skal undersøge forskellige aspekter ved følgerne af en hjerneskade. Blandt andet vil dette projekt undersøge, hvad der faktisk giver værdi for de patienter, som skal igennem neurorehabilitering, samt hvad der er vigtige for dem i denne proces.

Dette projekt skal også undersøge, hvordan de vigtige livsområder rent faktisk påvirkes som følge af en hjerneskade, så man på den måde kan finde den mest effektive behandling, når det kommer til neurorehabilitering. Samtidig fokuseres der på sammenhængen mellem påvirkningen af de vigtige livsområder og senere livskvalitet, depression og angst. Dette forskningsprojekt undersøger altså både hvad patienterne selv lægger vægt på, når de er under neurorehabilitering, samt hvordan man systematisk kan undersøge, hvad der rent faktisk giver patienter værdi under denne behandling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *