Førstehjælp redder liv

Som borger i Danmark har du en pligt til at prøve at hjælpe, når du ser et menneske i nød. Desværre er der mange, der kan ende handlingslammede, hvis de står foran en potentiel livsfarlig situation, hvor det er det andet menneske, som skal hjælpes med genoplivning eller med at begrænse en skades omfang.

At kunne førstehjælp er livsreddende og kan ikke bare forandre ét andet menneskes liv, men også denne persons familie, kæreste, børn m.fl., der for evigt vil være vidende om, at et andet menneske var det rette sted på rette tid – og ikke mindst havde egenskaberne til at gære en forskel!

Det er førstehjælp

På et førstehjælpskursus lærer du, hvad førstehjælp er. Det er den hjælp, du kan give en skadet eller akut syg person, før uddannet personale ankommer. Det vil sige, at du kan yde en livsvigtig hjælp, der er med til at holde en person i live, mens man venter på redningspersonalet. Måske det blot er en håndfuld minutter, hvor du aktivt arbejder med førstehjælpen på en anden person, men undersøgelser viser, at det ofte er denne hjælp, som er afgørende for, hvorvidt et andet menneske overlever eller ej.

Når du har taget et førstehjælpskursus, er du i stand til at tage styring ved at sikre skadestedet og den skadede. Du kan også tilkalde hjælp eller råbe ud til andre, de skal tilkalde hjælp, mens du yder førstehjælpen.

Er der tale om et større katastrofeområde, kan du også (såfremt du har overskud) organisere og fordele opgaver, hvis du har taget ansvar for ulykkesstedet.

Den livsreddende førstehjælp giver du ved at sikre, personen trækker vejret og har frie luftveje, at blødninger er standset, at personen evt. er i aflåst sideleje og at du har yder genoplivning, hvis personen ikke har vist tegn på liv (når du har undersøgt åndedræt og puls samt set efter livstegn og tegn på bevidsthed).

Et førstehjælpskursus sætter dig med andre ord i stand til at foretage alt dette og redde liv. Kommer du i en situation, hvor det bliver nødvendigt, vil du for evigt være taknemmelig for, at du var i stand til at gøre en forskel.